Compartir:

Quen é o responsable do tratamento?

Denominación social CASA DE TRILLO - PILAR TRILLO SÁNCHEZ
78.804.046-C
Domicilio social: ALDEA DE SANTA MARIÑA 1 - 15125 MUXÍA
Teléfono: 634 759 557
Correo electrónico a efectos de comunicación: info@casadetrillo.com

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Atender as súas consultas xa sexa mediante o formulario de contacto ou o chat interactivo.
Facilitar o uso do web mediante cookies. Consulte a nosa política de cookies.
Tamén tratamos datos que intercambiamos en correos electrónicos.
Mantelo/a informado dos nosos produtos e servizos mediante envíos de comunicacións electrónicas a través da subscrición a newsletter ou comunicacións puntuais.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Case todos os tratamentos se basean no consentimento da persoa interesada aínda que ás veces tratamos datos que compilamos en feiras, outras páxinas ou actuacións comerciais con base no noso interese lexítimo. Nese caso informámolo/a dos dereitos que o/a asisten de forma puntual.

Por canto tempo se conservan os seus datos?

Os datos recolleitos a través de formularios de contacto ou recolleitos mediante cookies consérvanse durante o tempo preciso para atender a súa solicitude ou prestar o servizo asociado ao seu propósito.

A quen se comunican os seus datos?

Os datos que nos facilite trataranse de forma confidencial, adoptando todas as medidas técnicas e organizativas e todos os niveis de protección necesarios para garantir a seguridade no tratamento dos datos e evitar a súa alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co estado da tecnoloxía e natureza dos datos almacenados. Así mesmo, garántese tamén que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente.

Non se cederán os datos persoais a terceiros, excepto por obriga legal. Con todo, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso para tal cesión. A entidade responsable da base de datos, así como os que interveñan en calquera fase do tratamento e/ou as entidades a quen llos comunicou -en todo caso sempre coa correspondente autorización outorgada pola persoa usuaria-, están obrigadas a observar o segredo profesional e á adopción dos niveis de protección e as medidas técnicas e organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, evitando, no posible, accesos non autorizados, modificacións ilícitas, subtraccións e/ou a perda dos datos, co obxecto de procurar o correspondente nivel de seguridade dos ficheiros do fornecedor, segundo a natureza e sensibilidade dos datos facilitados polos usuarios deste sitio web.

Cales son os seus dereitos?

A persoa titular dos datos ten dereito a:

Acceder aos seus datos
Rectificar os seus datos
Suprimir os seus datos
Portar os seus datos a outro responsable
Oporse a todo ou parte do tratamento
Limitar o uso dos seus datos persoais


En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos, en rúa Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

Esta cláusula adicional está actualizada a maio de 2018.