Compartir:

Quen é o responsable do tratamento?

Denominación social CASA DE TRILLO - PILAR TRILLO SÁNCHEZ
78.804.046-C
Domicilio social: ALDEA DE SANTA MARIÑA 1 - 15125 MUXÍA
Teléfono: 634 759 557
Correo electrónico a efectos de comunicación: info@casadetrillo.com

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Atender as súas consultas xa sexa mediante o formulario de contacto ou o chat interactivo.
Facilitar o uso do web mediante cookies. Consulte a nosa política de cookies.
Tamén tratamos datos que intercambiamos en correos electrónicos.
Mantelo/a informado dos nosos produtos e servizos mediante envíos de comunicacións electrónicas a través da subscrición a newsletter ou comunicacións puntuais.

Por canto tempo se conservan os seus datos?

Os datos recolleitos a través de formularios de contacto ou recolleitos mediante cookies consérvanse durante o tempo preciso para atender a súa solicitude ou prestar o servizo asociado ao seu propósito.

A quen se comunican os seus datos?

Os datos que nos facilite trataranse de forma confidencial, adoptando todas as medidas técnicas e organizativas e todos os niveis de protección necesarios para garantir a seguridade no tratamento dos datos e evitar a súa alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co estado da tecnoloxía e natureza dos datos almacenados. Así mesmo, garántese tamén que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente.

Non se cederán os datos persoais a terceiros, excepto por obriga legal. Con todo, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso para tal cesión. A entidade responsable da base de datos, así como os que interveñan en calquera fase do tratamento e/ou as entidades a quen llos comunicou -en todo caso sempre coa correspondente autorización outorgada pola persoa usuaria-, están obrigadas a observar o segredo profesional e á adopción dos niveis de protección e as medidas técnicas e organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, evitando, no posible, accesos non autorizados, modificacións ilícitas, subtraccións e/ou a perda dos datos, co obxecto de procurar o correspondente nivel de seguridade dos ficheiros do fornecedor, segundo a natureza e sensibilidade dos datos facilitados polos usuarios deste sitio web.

Cales son os seus dereitos?

A persoa titular dos datos ten dereito a:

Acceder aos seus datos
Rectificar os seus datos
Suprimir os seus datos
Portar os seus datos a outro responsable
Oporse a todo ou parte do tratamento
Limitar o uso dos seus datos persoais


En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos, en rúa Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

Esta cláusula adicional está actualizada a maio de 2018.